Styromatic A/S
Sintrupvej 25 A
DK - 8220  Brabrand

 

CVR: DK76563314  

 

Telefon +45 8745 3100
Fax + 45 8745 3111

 

sales@styromatic.dk
Kontakt

 

Impressum - AGB

Styromatic er en leverandør af EMS-tjenester, som producerer elektroniske styresystemer og enheder, der indgår i såvel forbrugsgoder som industrielle produkter. Produkterne anvendes indenfor sektorer som industri, energi, tele, medico, marine og militær.

Styromatic har specialiseret sig i følgende processer: Fremstilling af prototyper, indkøb og komponentstyring, produktion, test, montering, boks building og service efter salg.

Formål og omfang

Det er formålet, at ledelsessystemet dagligt støtter medarbejderne i deres arbejde og således underbygger Sty-romatics strategi.

Styromatic vil leve op til myndighedskrav, kundernes krav og forventninger samt vil til stadighed arbejde for at forbedre ledelsessystemet.

Styromatic, Århus, er certificeret iht. ISO 9001 og ISO 14001 - certificering i ydre miljø. Styromatic udfører ikke intern produktudvikling, og er derfor ikke er omfattet af den del af certificeringen.

Scope på Styromatics certifikat er: ”Sale and manufacturing of PCB assemblies and build-in system integrated solutions”.

 

Vision

Styromatic er en ledende producent af elektroniske styringer til dansk og international industri, målt på kvalitet, teknologi og logistik, samt med en høj leveringsperformance.

Styromatic efterstræber lavest mulig miljøbelastning under hensyntagen til rentabel drift.

Styromatic skaber værdi for kunderne og styrker derigennem virksomheden.

Styromatic skaber en virksomhed, hvor alle medarbejdere yder deres bedste.

Politik

For at realisere formål og vision vil Styromatics arbejde være understøttet af følgende politik:

Samarbejdet med kunderne vil være kendetegnet af tæt dialog, høj servicegrad og væsentlig udveksling af knowhow. Styromatic ønsker at indgå i kundens værdikæde og bidrage til kundens cost optimering.

Styromatics politik vil blive formidlet til leverandører for således at underbygge samarbejdet med
dem.

Medarbejderne vil være kvalitets- og miljøbevidste, kompetente til deres opgaver og blive uddannet,
således at afvigelser, spild og forurening formindskes, og Styromatics processer videreudvikles.

Styromatics teknologi vil være kendetegnet af systematiserede og styrede processer samt tidssvarende produktionsudstyr af god kvalitet. Valg og udvikling af teknologi vil tage miljøforhold i betragtning.

Ledelsen vil sørge for, at strategien er egnet i forhold til firmaets muligheder, trusler og miljø-
påvirkninger og vil synliggøre den for offentligheden. Ledelsen vil desuden formidle strategien og en
årlig ledelseshandlingsplan til medarbejderne og inddrage dem i forbedring af ledelsessystemet.